Dr. KOZMA AHAČIČ je prejemnik mednarodne Pretnarjeve nagrade 2023 in častnega naslova ambasador slovenskega jezika.

Z velikim ponosom ga bomo sprejeli v Tržiču, v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, v torek, 12. septembra 2023, ob 19. uri.

 

Pridružite se nam, da spoznamo tržiških gora sina, prejemnika 20. jubilejne Pretnarjeve nagrade, slovenskega jezikoslovca, esejista, literarnega zgodovinarja, raziskovalca skozi pogovor, ob glasbeni spremljavi violinistke Tine Blaznik. Dobrodošlico nagrajencu bo izrekel župan Občine Tržič gospod Peter Miklič.

 

KOZMA AHAČIČ

Slovenski jezikoslovec, esejist, literarni zgodovinar dr. Kozma Ahačič (roj. 1976, po očetovi in dedovi strani izhaja iz družine tovarnarjev Kajtan; do desetega leta je živel v Pristavi pri Tržiču) je poznavalec in proučevalec slovenskega jezika.

Diplomiral je iz slovenskega jezika in književnosti ter latinskega jezika in književnosti. Doktoriral je leta 2007 z disertacijo Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja.

Je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, znanstveni svetnik, izredni profesor in raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovino jezikoslovja in zgodovino jezikovne rabe.

Je urednik spletnih portalov Fran in Franček, sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, urednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies, avtor sodobnih šolskih slovnic (Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat) in urednik ali sourednik več monografij o zgodovini jezikoslovja in protestantizmu. S pomembno monografijo Stati inu obstati (zanjo je prejel Zoisovo nagrado) je zasnoval pregledno in preprosto predstavitev začetkov našega jezika in književnosti. V Sloveniji ga poznamo kot izjemno aktivnega in pronicljivega misleca. Je prejemnik več pomembnih slovenskih in tujih nagrad ter priznanj.

Književna asociacija Velenika in Ustanova Velenjska knjižna fundacija od leta 2004 na pobudo Iva Stropnika podeljujeta mednarodno Pretnarjevo nagrado v spomin slovenskemu literarnemu zgodovinarju, verzologu in prevajalcu dr. Tonetu Pretnarju. Pretnarjevo nagrado (PN) oz. častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika so doslej prejeli: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 – František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska), 2009 – Matjaž Kmecl (SLO) in Andrej Rozman (SLO), 2010 – Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija, Avstrija), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya Gállos (Madžarska), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman (BiH/republika Srbija), 2015 – Karol Chmel (Slovaška republika), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 – Joanna Pomorska (Poljska), 2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelova (Češka), 2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska),
2020 – Miran Hladnik (Slovenija), 2021 – Aleš Šteger (Slovenija), 2022 – Matthias Göritz (Nemčija), 2023 – Kozma Ahačič (Slovenija)

Dostopnost