Mednarodno Pretnarjevo nagrada 2019 – častni naslov »ambasadorka slovenskega jezika, literature in kulture« na Kitajskem prejme Metka Lokar – slovenska lektorica/učiteljica na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije – v zahvalo za večletno poučevanje/posredovanje/širjenje slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem, vzpostavljanje slovenskokitajskih jezikovno-književnih stikov oz. mednarodno kulturnopovezovalno delo.

Vir: osebni fotoarhiv

Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka. Leta 1997 je na ljubljanski FF diplomirala iz sodobne slovenske književnosti in sodobne likovne umetnosti, oboje pa leta 2006 povezala v magistrskem delu o konkretni in vizualni poeziji. Leta 1998 se je zaposlila na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF Univerze v Ljubljani in delala na področju založniške dejavnosti. Med 2009 in 2013 je bila zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se je pretežno ukvarjala z raziskovanjem etnično-migracijskih dinamik v prostoru nekdanje Jugoslavije ter medkulturnih odnosov. Nekaj časa je živela na Kosovu. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU v okviru primerjalnega študija idej in kultur pripravlja doktorat na temo »chinoiserie« – zahodne interpretacije in imitacije kitajske umetniške tradicije. – Od leta 2013 živi na Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik že šesto leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije, tj. eni osrednjih in tudi najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz (znani tudi kot zibelki kitajske diplomacije), kjer je slovenščina od leta 2018/2019 s prvo generacijo oz. deseterico redno vpisanih študentov že redni/dodiplomski študij, skoraj desetletje poprej pa je bila izbirni predmet (slovenski jezik in kultura na začetni in dveh nadaljevalnih ravneh za kitajske študente 2., 3. in 4. letnikov različnih študijskih smeri na univerzi). Med njenimi študenti slovenščine so mdr. tudi takšni, kot je Yuan Fan, ki si je za diplomsko nalogo izbrala Srečka Kosovela in zato v kitajščino odlično prevedla Kosovelovo zbirko Integrali ’26, ki je leta 2017 izšla tudi 3 knjižno. – Slovenska lektorica/učiteljica Metka Lokar je nedvomno zaslužna, da je v zadnjih letih več generacij njenih študentov na pekinški univerzi več kot samo slišalo za slovenski besedni zaklad in mdr. usvajalo njegov črkovni zapis (v naši pisavi s šumevci s strešicami) ter slovenske slovnične sklanjatve (ki jih kitajščina nima); spoznavalo Trubarja, Prešerna, Cankarja, Kosovela, Šalamuna idr. slovenske književnike; slišalo za Kekca in Triglav oz. Slovenijo sploh. Poučevanje, navduševanje, tkanje in ohranjanje spoznavanja in razumevanja slovenskega jezika v nesamoumevnem zanimanju kitajskega sveta nedvomno zahteva od slovenske učiteljice svojevrstno vztrajnost, pogum, pronicljivost, znanje in ljubezen do popolnoma različnih jezikov, literatur in kultur najmanj dveh narodov.

Dostopnost