V prispevku opisujem dejavnosti, ki jih knjižničarji Knjižnice dr. Toneta Pretnarja izvajamo v Domu Petra Uzarja (DPU), t. j. domu starostnikov. Dom v Bistrici pri Tržiču že vse od leta 1980 sprejema svoje varovance, že zelo dolgo pa z njim sodeluje tudi naša knjižnica. Precej časa je sodelovanje slonelo predvsem na izposoji knjižnega gradiva, pred nekaj leti pa smo svojo dejavnost razširili. Poleg spodbujanja branja, ki nenazadnje predstavlja tudi trening za možgane, predstavlja stik z varovanci tudi svojevrstno medgeneracijsko povezovanje, kar je razvidno iz nadaljnjega zapisa.

Celotni članek je objavljen na spodnji povezavi:
Delovanje knjižničarjev v Domu Petra Uzarja

Dostopnost