Za otroke

Ure pravljic

Ure pravljic v knjižnici potekajo od oktobra do maja, vsak četrtek, ob 17. uri.

zmajcek 1 smallNamenjene so otrokom od tretjega leta starosti naprej oziroma otrokom, ki lahko eno uro samostojno poslušajo pravljico in sodelujejo na ustvarjalnih delavnicah. Pravljice otrokom širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. Včasih so popestrene z igricami ali lutkovnimi predstavami, s svojim obiskom pa otroke razveselijo tudi sami pisatelji otroških knjig. Ob decembrskih praznikih pa vsako leto otroke obiščeta tudi sv. Miklavž in Dedek Mraz.

         

Ustvarjalne delavnice

petelin 2 smallUstvarjalne počitniške delavnice potekajo med šolskimi počitnicami (razen poletnimi), med 10. in 12. uro. Namenjene so otrokom od 6. leta dalje. Otroci se spoznajo z različnimi materiali, tehnikami, razvijajo svoje ročne spretnosti in se družijo z vrstniki. Delavnice so ponavadi tematsko obarvane; novoletna, velikonočna… ali pa prirejene letnemu času; spomladanska, jesenska, itd…. Delavnice so brezplačne in predhodna prijava otrok ni potreba. Skupaj pa nam ni nikoli dolgčas.

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja skušamo osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je sicer namenjen tudi srednješolcem, a v tržiški občini nimamo srednje šole.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.

Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice.

Vrtec, razred na obisku

Naša knjižnica dobro sodeluje z okoliškimi vrtci in šolami. Nekajkrat letno pridejo otroci na obisk v našo knjižnico. Običajno so obiski tematski (npr. prijateljstvo, prazniki, poklici …). Bibliotekar se z otroci pogovori o pravilih, ki jih je potrebno upoštevati v knjižnici, razkaže jim otroški oddelek ter pove, kaj vse se še najde (knjižno in neknjižno gradivo) in dogaja pri nas (ure pravljic, počitniške delavnice …) Otroci se nauče ravnanja z gradivom, izvedo pa tudi, kaj se zgodi s poškodovanim gradivom.

Skupaj z otroci izberemo kakšno pravljico, zapojemo pesmico, včasih pa prisluhnemo pravljici, ki jo pove bibliotekar.

Predhodna najava obiska ni obvezna.

Knjižnica na obisku

Nekajkrat letno bibliotekarji obiščemo okoliške vrtce, pa tudi šole.

Po dogovoru z vzgojiteljicami pripravimo pravljice in se odpravimo na obisk. Otrokom pripovedujemo pravljico in se o njej pogovorimo. Zatem se z otroki pogovorimo o tem, kje je knjižnica v Tržiču in kaj delamo v knjižnici. Otrokom razložimo kaj se v knjižnici sme in ne sme, povemo pa tudi, zakaj je pravila potrebno upoštevati. Zatem se z otroci pogovorimo tudi o tem, kako je potrebno ravnati z gradivom, s seboj pa imamo vedno kako zelo poškodovano knjigo, da otroci vidijo, kako se z gradivom ne ravna. Skupaj razmislimo, kaj se potem s takšnim gradivom zgodi.

Ob koncu jih povabimo v knjižnico na ure pravljic in počitniške delavnice.

S knjigo do branja in znanja

Projekt S KNJIGO DO ZNANJA IN BRANJA.

»Slikanica vsakemu prvošolcu v občini Tržič«  ter »Poznamo domači kraj?« predstavlja inovativno storitev za otroke in mladostnike in inovativno storitev s področja domoznanstva.

Potreba po storitvi:

1. Vzgajanje otroka v bralca s posedovanjem lastnih knjig, začetek ali dopolnitev otrokove lastne knjižne zbirke.

2. Pri otrocih in njihovih starših že na začetku šolanja trdneje ozavestiti prisotnost splošne knjižnice v lokalnem prostoru. Doseči tiste iz določene ciljne skupine uporabnikov, ki knjižnice še ne uporabljajo.

3. Povezovanje in prisotnost splošne knjižnice v osnovni šoli.

4. Skozi uro knjižne in knjižnične vzgoje spoznati (lokalnega) avtorja in nastanek zgodbe in knjige.

5. Ilustrator in ilustracija kot dopolnilo zgodbi in estetska vloga ilustracije.

6. Negovati in širiti spomin na svetovljana dr. Toneta Pretnarja med mlajšo generacijo. Kar je lokalnega znano starejšim, posredovati mlajšim. Kot knjižnica, ki nosi ime po domačinu, svetovljanu, slovenistu, profesorju, polonistu, poliglotu dr. Tonetu Pretnarju, smo zavezani ohranjati spomin nanj, védenje o njem in s tem širiti poznavanje lokalne zgodovine (domoznanstvo). Osnovnošolcem ga približati ne toliko po strokovni plati (ki je seveda predpogoj za »slavo«) kot po človeški.

2012

1. Upokojena profesorica slovenskega jezika je napisala sodobno zgodbo na temo klasične pravljice Desetnico. Ilustrirala jo je diplomantka Akademije za likovno umetnost Tinka Tomazin.

2013

1. Pod istim avtorstvom izide slikanica – mini leksikon – Besednica. Ob slovenski abecedi, zapisani v vseh štirih tipi črk (velike in male tiskane in velike in male pisane), so razložene posamezne besede (čebela, dinozaver, embalaža, fižol …).

2014 »Poznamo domači kraj?«

Leto 2012 – rojstvo ideje ob obeleženju 20-letnice smrti dr. Toneta Pretnarja. Spomin nanj je med njegovimi sodelavci in prijatelji in občani … še vedno zelo živ. Pisana beseda ostane, ostati mora tudi za mlajše generacije.

1. korak: poiskati spomine/zgodbe na osebna srečevanja z dr. Tonetom Pretnarjem, ki še živijo pri njegovih prijateljih, sosedih, sodelavcih.

2. korak: osebna komunikacija in dopis osebam, povezanih s Tonetom Pretnarjem, da prispevajo spomine.

3. korak: določitev naslova po zgledu Zgodb o Prešernu – Zgodbe o Tonetu

4. korak: določitev ciljne skupine kot predpogoj za nivo zahtevnosti: osnovnošolci, ki obravnavajo domači kraj, domačo občino.

5. korak: pridobitev fotografij, največ s strani sestre Zvonke Pretnar.

6. korak: oblikovanje knjige – direktorica knjižnice s pomočjo sodelavcev in tiskarja.

7. korak: izid knjige – založila in financirala: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja.

8. korak: izvedba bibliopedagoških/domoznanskih ur – predstavitve dr. Toneta Pretnarja – in podaritev knjig Zgodbe o Tonetu vsem petošolcem v šolskem letu 2013/2014.

S ponatisom Zgodb o Tonetu knjižnica projekt nadaljuje tudi v šol. letu 2014/2015, 2015/2016 in naprej.

2015

Izid domoznanske slikanice Popotnica na temo Podaš se na pot – kako velik je tvoj svet?, ki prvošolce vabi na sobotni družinski izlet po lokalni bajeslovni ter geografski poti domače občine.

2017

Izid domoznanske slikanice Šentanček najmlajše popelje na pot po Podljubelju. V rudniku v Podljubelju nad Tržičem so nekdaj kopali živosrebrovo rudo. Rudarjem je pomagal rudniški škrat Šentanček. Slikanica je pomembna za Tržič, saj ohranja spomin na snovno in mitsko dediščino Tržiča.

Pohvale, izjave:

Učiteljice: »To knjigo bomo uporabili-ljali, ko se bomo učili črk.«

Učenci: »Sedaj vemo, po kom se imenuje tržiška knjižnica.«

Učiteljice: »Ali bi lahko prišli z Zgodbami o Tonetu še v četrti razred?« Naš odgovor: »Pridemo

prihodnje leto, ko bodo ti učenci v petem. Bomo ponavljali projekt.« »Super.«

»Ali letos kaj pripravljate? Kaj pa?«

To je vsekakor znak nastanka trdnejšega partnerstva med knjižnico in osnovnimi šolami.

Družinsko branje

Družinsko branje so v Mestni knjižnici Kranj zasnovali z namenom, da bi k skupnemu branju pritegnili družine z otroki, starimi od dve do osem let. Domača knjižnica se hitro izčrpa in k bralni kulturi spada tudi obisk knjižnice, kjer lahko berete, si gradivo izposodite na dom, se družite in pogovarjate z otrokom. S pomočjo knjige vzgajate prijazno in sproščeno, zraven se zabavate in koristno preživite prosti čas. Poleg vseh omenjenih ciljev je najbolj pomemben skupni, da otroka že v zgodnjem obdobju s pomočjo kvalitetnih in raznovrstnih knjig vzgo­jimo v dobrega bralca. Starši lahko pri tem računate na podporo knjižničark in knjižničarjev z nasveti in seznami knjig, izbranim in pripravljenim gradivom.

Projektu Družinsko branje se je leta 2016 pridružila tudi Knjižnica dr. Toneta Pretnarja. V Družinskem branju lahko sodelujete tako, da na otroškem oddelku knjižnice in na potujoči knjižnici izpolnite družinsko bralno knjižico s podatki sodelujočih družinskih članov. V knjižici si lahko izberete in izposodite katerekoli knjige s seznama, ki ga najdete v tej knjižnici. Ko preberete 10 knjig, na kuponu, ki je priložen v knjižici, skupaj z otroki odgovorite na vprašanja in ocenite prebrane knjige. Knjižico z izpolnjenim kuponom prinesite v knjižnico. Za vsak pravilno izpolnjen kupon boste nagrajeni. Vsaka družina lahko prejme največ 6 nagrad.

 

Tačke pomagačke

Branje je veščina, ki jo nujno potrebujemo za življenje. A naučiti se brati ni enostavno. Mnogo truda in volje je potrebno, da otrok usvoji branje in knjige. Toda brez skrbi, obstaja pomoč!

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo združili moči z društvom Tačke pomagačke. V društvu terapevtski pari, sestavljeni iz psa in vodnika, pomagajo otrokom, da se lažje naučijo branja. Saj pes ne bere! boste rekli. Že res, vseeno pa so pozorni poslušalci, ki ne sodijo in ne vzbujajo strahu. Otrok se zato sprosti, počuti se varnega, neobremenjenega in tako se laže nauči branja.

Prostovoljka društva s prijaznim kužkom vsak mesec prihaja v knjižnico. V eni uri, kolikor traja obisk Tačk pomagačk, lahko kužku bereta dva otroka, vsak pol ure. Branje bo potekalo v mirnem okolju, kjer bosta družba bralcu zgolj prostovoljka društva Tačke pomagačke in kužek.

Za srečanje s Tačkami pomagačkami je potrebna predhodna prijava v knjižnici.

Poletavci

»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran,« je geslo Poletavcev – poletnih bralcev, projekta Mestne knjižnice Ljubljana, h kateremu smo pristopili tudi v naši knjižnici. Namenjen je otrokom med 7. in 12. letom. Počitnice so čas, ko si otroci in starši spočijemo od vsakodnevnih obveznosti, a vseeno povsem izpreči ni pametno. Branje je veščina, ki jo potrebujemo vse življenje. »Če ne bomo brali, nas bo pobralo,« se je zapisalo Tonetu Pavčku. Če otrok med počitnicami ne bere, ima lahko z novim šolskim letom težave, saj se mora ponovno učiti že naučenega.

Kdo je Poletavec? To je vsak, ki od 11. 6. do 11. 9. 30 dni bere 30 minut na dan. Kaj bere, ni pomembno (da, tudi navodila za uporabo štejejo!). Prebrano vpisuje v zloženko, ki jo dobi v knjižnici. Ko je seznam izpolnjen, ga opremi s svojimi podatki in vrne v knjižnico: osebno, po pošti ali po e-pošti.

Konec septembra je vsak Poletavec, ki odda izpolnjen seznam, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in kjer je izžrebana glavna nagrada.

Knjižna čajanka

Vsako leto na čajanko ob knjigi v knjižnico povabimo devetošolce tržiških osnovnih šol. Namenjena je tistim učencem, ki jih branje veseli, ki se radi o prebranem pogovorijo, izrazijo svoje kritično mišljenje in delijo svoje izkušnje z drugimi.

Hitre povezave

Moja knjižnica / podaljševanje gradiva
COBISS/OPAC
BIBLOS.si

Urnik knjižnice
ponedeljek – petek:
9:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 13:0024.12. in 31.12.
od 9.00 do 13.00,
če je to sobota
od 8.00 do 13.00.Poletni delovni čas v juliju in avgustu:
ponedeljek, četrtek, petek:
od 9.00 do 15.00
torek, sreda:
od 10.00 do 18.00
sobota: zaprto
Urnik potujoče knjižnice
Dostopnost