Atrij Tržič

Galerija Atrij Občine Tržič – fotografske razstave, razstave ljubiteljskih slikarjev, tematske zgodovinske razstave …

Center za socialno delo - CSD

Center za socialno delo Tržič je javni zavod, ki opravlja socialno varstvene dejavnosti.

Dom Petra Uzarja Tržič

Naše delo temelji na naslednjih vrednotah:
prijaznost, zaupanje, strokovnost, toplina, sprejemanje in poštenost.

Društvo diabetikov Tržič

Naša temeljna naloga v društvih diabetikov je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov.

Društvo invalidov Tržič

Uveljavljanje človekovih pravic delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro, socialna pravičnost in enake možnosti …

Društvo upokojencev Tržič

Osnovna dejavnost društva je skrb za sočloveka, pomoč starejšim, osamljenim in pomoči potrebnim, iorganizirano druženje …

Folklorna skupina Karavanke

FS Karavanke v svojem društvu združuje okrog 70 članov, ki so glede na starost razdeljeni v tri starostne skupine.

Galerija Paviljon NOB

Galerija Paviljon ima vlogo osrednjega razstavnega prostora v Občini Tržič.

Gasilska društva

“Svet je večno živi ogenj, zmeraj bil, je in bo, vžigajoč se po merah in ugašajoč po merah.”

Glasbena šola Tržič

Rastemo z glasbo v srcu

JSKD in ZKO

JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije …

Knjižnica

Razpihajmo lučke branja.
Razpihajmo lučke znanja.

Kulturna društva skupine

Skupine se predstavljajo na lokalni, regijski in državni ravni – mnoge od njih dosegajo vidne uspehe na slovenskih tleh in v tujini.

Kurnikova hiša

Kurnikova hiša sodi med najdragocenejša pričevanja pretekle bivanjske kulture v Tržiču.Rojstna hiša pesnika Vojteha Kurnika, je izjemna ostalina tržiške stavbne dediščine.

Ljudska univerza Tržič

Osnovna dejavnost zavoda zajema izobraževanje odraslih ter obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje …

Minfos

Obiskovalce in razstavljavce družijo kamni, minerali in skrivnosti zemlje.

Plakati

Vabila, oglasi, promocije, društva, gospodarstvo, tržiški obrtniki, dogajanje, dogodki, aktivnosti …

Planinska društva Tržič

Planinsko društvo Tržič sodi med najstarejša planinska društva. Ustanovljeno je bilo leta 1908.

Rdeči križ Tržič

Območno združenje Tržič je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija.

Športna društva Tržič

Namen Zveze je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini Tržič.

Šole, vrtci

Osnovna šola Bistrica, Podružnica Kovor, Osnovna šola Križe, Osnovna šola Tržič, Podružnica Lom, Podružnica Podljubelj in Vrtec Tržič.

Tržiški muzej

Naše poslanstvo je skrb za kulturno dediščino Tržiča in okolice, ki jo zbiramo, ohranjamo, raziskujemo, varujemo, interpretiramo in populariziramo.
Dostopnost