V Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču vodimo bralni krožek za starejše. Bibliotekarji se s skupino srečujejo dvakrat na mesec, ob ponedeljkih ob 15. uri. Skupaj preberejo krajšo zgodbo, najraje iz domačega, slovenskega okolja. To obudi spomine in odpre pogovor med udeleženci. Dobrodošlico doživi tudi poezija. Bralni krožek za starejše je pravzaprav pogovor o(b) knjigi.