V Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču vodimo bralni krožek za starejše. Bibliotekarji se s skupino srečujejo dvakrat na mesec, ob ponedeljkih ob 15:15. Skupaj preberejo krajšo zgodbo, najraje iz domačega, slovenskega okolja. To obudi spomine in odpre pogovor med udeleženci. Dobrodošlico doživi tudi poezija. Bralni krožek za starejše je pravzaprav pogovor o(b) knjigi.